Για κλείσιμο σήμερα, κάτι διαφορετικό! Πάμε να δείτε μια περιπέτεια που…

…είχαμε μέσα στη δροσιά και την ομορφία της φύσης!