Είναι πολλά τα χρόνια από το 1888 για το National Geographic. Το να γνωρίσεις τον πλανήτη το έχει κάνει ιδεολογία και έτσι τα ήρθε η συνεργασία με την Adidas. Στόχος η δημιουργία…