Η ελληνική Red Flag, η πολυεθνική, διακλαδική άσκηση που θα φέρει στους ελληνικούς ουρανούς περί τα 60 αεροσκάφη από…