Μια καταιγίδα από νέα φορητά παρουσίασε η εταιρία στην άκρως ανταγωνιστική αυτή αγορά. Και σας έχουμε και…