Είναι είδηση γιατί είναι και τα πρώτα της εταιρίας ever. Ναι, μπορεί να υπάρχουν υπέραφθονα ακουστικά ασύρματα της κατηγορίας αυτής εκεί έξω αλλά η…