Σε μια σειρά κλασική, η Casio μας παρουσιάζει με το GM-B2100 αυτό ένα ταξίδι που είναι και προς το μέλλον αλλά και…