Μετά από το Ronin 4D, η εταιρία έχει ετοιμάσει το Ronin 4D Flex. Το νέο μοντέλο έχει μεγαλύτερες δυνατότητες τοποθέτησης της…