Αυτή η μεγάλη πια οικογένεια Ιπτάμενων Οχημάτων τεχνολογίας VTOL δεν είναι ένα φουτιριστικό όνειρο. Ιδού και κάτι συναρπαστικό: αυτό είναι το…