Είναι Αύγουστος και είναι ακόμη καλοκαίρι. Το σύστημα αυτό της JBL, το Partybox, είναι μια ακόμη ιδιαίτερα…