Δεν είναι ένα απλό φρεσκάρισμα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι της εταιρίας. Είναι αλήθεια; Φαίνεται πως…