Καινούργιο πουλέν και με ενδιαφέρουσα τιμή, ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αλλά και…