Σε ένα καταπληκτικό ‘μάζεμα’ των σκηνών στις οποίες ο…