Ως μια Business Solution το παρουσιάζει η LG Electronics το νέο UltraFine™ Ergo monitor 32QP880N-B της. Τ μοντέλο έχει σχεδιαστεί…