Ένα ‘υπερηλεκτρικό’; Φαίνεται πως μέσα από κατασκοπευτικές…