Μια ακόμη πρεμιέρα έγινε σήμερα. Και ένα ακόμη φιλόδοξο ηλεκτρικό όχημα γεννήθηκε. Αυτό είναι το…