Όλο και πιο υψηλή τεχνολογία μέσα στα πλοία πια. Ειδικά για το πολεμικό ναυτικό μιας…