Αυτό είναι το ιδιαίτερο νέο μοντέλο της γαλλικής εταιρίας. Με έναν…