Μετά από δεκαετίες απραξίας εκεί όπου μπορούσαμε να απολαύσουμε το Concorde, κάτι κινείται. Και κινείται όμορφα. Βλέπουμε πως ετοιμάζεται πια και μάλιστα έχει προχωρήσει ένα X-59…