Το νέο μοντέλο είναι εδώ. Η εταιρία μας μιλά για “revolutionary immersive features” και ήδη τα πρώτα reviews του νέο PlayStation VR2 δείχνουν…