Ναι, υπάρχουν τα προγράμματα με τις πολλές δυνατότητες. Και υπάρχουν εκείνοι που έχουν και χρόνο και εμπειρία και…