Η εταιρεία έδωσε τιμές για τις νέες Sony τηλεοράσεις στο σύνολο τους. Στις ΗΠΑ λοιπόν φαίνεται πως έχουμε πια συνολική…