Δίπλα στον τίτλο της προσπάθειάς της η Sony έχει βάλει τον υπότιτλο “Making Sustainability Sound Great”. Αυτό λοιπόν που τεχνολογικά λένε οι Ιάπωνες είναι πως…