Το νέο OCB (Optically Compensated Bend) LCD panel θα χρησιμοποιείται για τα time-based τύπου 3D γυαλιά που έρχονται κατά… κύμματα στην αγορά. Τα σημαντικά στοιχεία της τεχνολογίας OCB είναι πως ευνοούν το υψηλής ταχύτητας άνοιγμα και κλείσιμο του πάνελ των υγρών κρυστάλλων που δημιουργεί το Stereoscopic 3D στις τηλεοράσεις.

Έτσι μειώνεται το κουραστικό φαινόμενο του “3D crosstalk” που επιτρέπει καλύτερη ποιότητα εικόνας. Επιπλέον καθώς δίνει ευρείας γωνία θέαση και είναι εφικτό να βλέπει κανείς 3D και σε ταινίες που ξεπερνάνε το 1.78: 1 -σήμερα οι ταινίες όπως το Avatar δεν ξεπερνούν αυτό το πλάτος για να είναι πιο εύκολη η θέαση ταινίας 3D.