Το 68% όσων ήταν σε ηλικία κάτω των 35 και απάντησαν σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ  είπαν πως η ικανότητα σερφαρίσματος στο internet από το εσωτερικό των αυτοκινήτων τους είναι “πολύ σημαντική” ή “καλή δυνατότητα να έχεις”. Όταν ρωτήθηκαν δε εαν θα ήθελαν πιο ασφαλείς συσκευές επικοινωνίας όπως ελεγχώμενες από τη φωνή εντολές μόνο το 14% όσων απάντησαν είπαν πως το επθυμούν αλλά μόνο το 8% των νεαρότερων το είπε.

Το GPS ήταν η συσκευή που οι πιο πολλοί είπαν πως είναι το βολικότερο gadget για έναν οδηγό και ένα 30% το ονόμασε τη συσκευή που θέλει για το αυτοκίνητο.  Τέλος το 50% όσων απάντησαν είπαν πως θέλουν ασύρματη σύνδεση Internet μέχρι το 2013…