Με την ‘μανία’ των 3D ερωτικού περιεχομένου ταινιών να έχουν ήδη χτυπήσει της ακτές της Ασίας φαίνεται πως είναι πολύ δυνατό το μάρκετινγκ πίσω από την όλη ιστορία των τριών διαστάσεων. Μέχρι και site πλέον δημιουργούν τη δική τους 3D video περιοχή με δωρεάν κλιπ.

Με περιορισμένα έστω αντικείμενα δοκιμής -δύσκολη δουλειά η ειδική δημοσιογραφία…, και χρήση της τεχνολογίας της δεκαετίας του 80  δηλαδή τα μπλε/κόκκινα χάρτινα γυαλιά μπορεί να μην πρόκειται για δουλειά με τεχνολογία σύγχρονη αλλά δείχνει πως το 3D έχει πιάσει στο μυαλό αρκετών και όλοι θέλουν ένα κομμάτι από την πίτα των επόμενων ετών….