Ένα ακόμη ενδιαφέρον πρωτότυπο στο περίπτερο στη DoCoMo, του παρόχου δηλαδή των Ιαπώνων που δείχνουν ένα κινητό που έχει προοπτική όταν είναι σε κλίση…

… και δείχνει σε κάποιου είδους 3D όταν είναι σε ευθεία…