Με 35% λιγότερη ενέργεια θα ταξιδεύει ένας νέος τύπος πλοίου που σχεδιάζει η Mitsubishi Heavy Industries.

Θα είναι ένα γιγαντιαίο σκάφος που θα διοχετεύει στην ατμόσφαιρα 35% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα ενώ πάνω του οι γιγαντιαίες γερανογέφυρες των μεγάλων λιμανιών του πλανήτη θα θα μπορούν να φορτώσουν  14.000 κοντέϊνερ!

Το σκάφος θα μπορεί να διασχίσει και τη διώρυγα του Παναμά μετά την διαπλάτυνση της  το 2014, λέει η εταιρία με έδρα το Tokyo..

Το σκάφος με ονομασία ‘‘MALS-14000CS’’  είναι εξοπλισμένο με ένα ‘‘Mitsubishi Air Lubrication System,’’ σύστημα δηλαδή που μειώνει την αντίσταση ανάμεσα στο κύτος του σκάφους και το θαλασσινό νερό χρησιμοποιώντας… φούσκες αέρα στο κάτω μέρος του.

Επιπλέον χρησιμοποιείται προηγμένη σχεδίαση σκάφους και σύστημα πρόωσης ώστε η μείωσε των CO2 ρύπων να φτάσει το 35%.

Πόσο σημαντική είναι η μείωση; μια μείωση της τάξης του 1% για το σκάφος θα μπορεί να φέρει στον ιδιοκτήτη εξοικονόμηση 2.6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λέει ο κος Takashi Unseki, γενικός διευθυντής του αρμόδιου τμήματος. Για κάντε τον πολλαπλασιασμό…

Ecoλογία και οικονομία…