Κανείς μας δεν θα… παρέδιδε το τιμόνι σε ένα πρόγραμμα ή μηχανάκι, όχι τουλάχιστον χωρίς να το παλέψει…

Η πάντα δαιμόνια Google όμως μας κάνει να σκεφτούμε δύο φορές πριν αποφασίσουμε. Σύμφωνα με τη Google επτά αυτοκίνητα δοκιμών έκαναν πάνω από 1,000 μίλια χωρίς να επέμβει άνθρωπος και περισσότερα από 140,000 μίλια με περιορισμένη ανθρώπινη επέμβαση. Τα Google cars -έλεος… ελπίζω να ΜΗΝ έρθει η μέρα να λέμε “να σε πάω με το Google μου σπίτι…;– σπάνια έπαθαν ατύχημα με εξαίρεση ένα αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από πίσω σε φανάρι!

Απρόσεχτη…