Μια αποτελεσματική μέθοδο για να εξάγει σπάνια στοιχεία έχει αναπτύξει ομάδα επιστημόνων από το Tokyo…

Η μέθοδος αφορά μαγνήτες νεοδυμίου που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και εξοπλισμός όπως σκληρούς δίσκους χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.

Με την τεχνική είναι εφικτό να απομονωθεί το 80-90% των σπάνιων μετάλλων/στοιχείων που έχουν μέσα τους πανίσχυροι μόνιμοι μαγνήτες – Νεοδύμιο και Δυσπρόσιο – χωρίς να εκλύονται τοξικά υποπροϊόντα, λέει ο κος Toru Okabe, καθηγητής στο πανεπιστήμιο που ηγείται της ομάδας.

Οι περισσότεροι μαγνήτες με νεοδύμιο αυτή τη στιγμή πετιούνται εξαιτίας του υψηλού κόστους της ανακύκλωσης. Με τη νέα μέθοδο που είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης θα υπάρξει λύση για ένα πρόβλημα που θα έχουμε σε… 10 χρόνια, όταν δηλαδή τα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα θα πάνε για απόσυρση…