Απλά τα πράγματα: είναι το iconic joystick της δεκαετίας του ’80 και τώρα υπάρχει για κάθε PC…

Ιδανικό για τα παλιά παιχνίδια που θα ξεθάψετε, ιδανικό για καινούργια παιχνίδια. Απλά πιέζεις το “FIRE” για να ξεκινήσεις!