Ένας οδηγός για το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία προγράμματος 3D για όλο τα κανάλια και τα players μας.

Χρήσιμο αφού καλύπτει την δημιουργία της “… καλύτερης 3D εμπειρίας.” Καλύπτει 2D TV, LCD vs Plasma, το πρόβλημα του crosstalk, γωνίες θέασης, 3D γυαλιά, διαθέσιμο περιεχόμενο αλλά και το επονομαζόμενο 3D Experience Locator.

Μας ξεναγούν οι Sony people…