Είναι η ‘επανάσταση’ που συμπληρώνει την επανάσταση

Φαίνεται πως οι Ιάπωνες άκουσαν την… γκρίνια των tech hobistas – και είδαν που πάει το ποτάμι, και η ανακοίνωση ‘μεγατόνων ήρθε: ένα νέο project θα επιτρέπει στους developers να δημιουργούν εφαρμογές (applications) για τις TV, τα set-top boxes και άλλες συσκευές της εταιρίας. Το επονομαζόμενο Networked Application Platform βασίζεται σε GNUstep, μια open source εκδοχή του OpenStep – είχε αναπτυχθεί από τη NeXT πριν η εταιρία αγοραστεί από την Apple.

Αν και η Apple έχει διατηρήσει την OpenStep προδιαγραφή μέσω του Cocoa και του Mac OS X, η Sony ισχυρίζεται πως ο GNUstep κώδικας έχει “εξελιχθεί σημαντικά.” Οι GNUstep βιβλιοθήκες έχουν πάντα συμβατότητα με το OpenStep standard, αλλά οι Ιάπωνες ισχυρίζονται πως έχουν εκσυγχρονίσει πολλά χαρακτηριστικά όπως αφή και 3D γραφικά.