Η ιστορία έχει ως εξής: δύο New Yorkers έχουν ιδέες για τον τρίποδα που θα αγοράσουν για το iPhone 4 τους…

Βάζουν την ιδέα τους στο Kickstarter ώστε να μαζέψουν $10,000 και να χρηματοδοτήσουν τη δουλειά. Με ένα συμπαθητικό βίντεο του πρωτοτύπου μαζεύουν… $20.000!

Έχοντας δε συλλέξει και $140,000 σε υποσχετικές για προ-παραγωγή προχωρούν για κανονική παραγωγή και δέχονται προκαταβολές στο website τους.

Γίνεται δικό σας για $20, με προτεραιότητα παραλαβής στους 5,000+ Kickstarter χρηματοδότες. Απλό πράγμα η επιτυχία…