Γιατί έχουμε στην τσέπη μας πολλές φορές κάποιους players αλλά δεν σκεφτόμαστε να τους φορέσουμε σαν σήμα; Αυτά τα Play Buttons δείχνουν πραγματικά έξυπνη ιδέα για την επόμενη καμπάνια που θα στήσετε. Αναζητήστε τα στο Playbutton…