Το 8pen αντικαθιστά ένα συμβατικό πληκτρολόγιο με μια σειρά από επιφάνειες αφής που μιμούνται το ανθρώπινο γράψιμο.

Με τη χρήση απλών κινήσεων μειώνεται το πρόβλημα των λαθών από κακή πληκτρολόγηση που συμβαίνει όταν δεν υπάρχει χώρος σε κλασικό qwerty layout – μικρές οθόνες κ.ο.κ.

Με ένα κύριο σημείο αναφοράς στο κέντρο της οθόνης το μέγεθος της οθόνης και του δαχτύλου σου απλά δεν αποτελούν πρόβλημα.

Ο φυσικός τρόπος γραφής δε επιτρέπει να χρησιμοποιείς εντελώς τυφλό σύστημα χωρίς λεξικά. Οι χαρακτήρες δημιουργούνται με το πάτημα στο κέντρο και την εισαγωγή ενός από τέσσερις τομείς ενώ ο δάχτυλο περνά από έναν αριθμό αισθητήρων σε μια οθόνη αφής είτε με τη φορά των δεικτών του ρολογίου, είτε αντίστροφα πριν επιστρέψεις στο κέντρο.

Η σειρά των γραμμάτων στις άκρες και η πλευρά με την οποία τοποθετούνται, δείχνει και τον αριθμό των τμημάτων από τους οποίους πέρασε το δάχτυλο και την κατεύθυνση της κίνησης

Ειδικές κινήσεις που αρχίζουν από το εξωτερικό τμήμα του κέντρου και ορίζονται για συχνά χρησιμοποιούμενα γράμματα ορίζονται π.χ για το όνομα κάποιου.

Η 8pen app was λανσαρίστηκε τον Νοέμβριο από την 3qubits – που έχει δημιουργήσει ακόμη το βοήθημα απώλειας βάρους Weighty, έναν μετρητή σωματικού βάρους…