Τα… γκχμμμ, ‘παράγωγα’ ενός υβριδικού οχήματος είναι λιγότερο βλαβερά από εκείνα ενός προβάτου. Ποιος το ήξερε; Προφανώς η θυγατρική της Toyota στο Ισραήλ…

Όπως μπορείτε να δείτε από τη διαφήμιση το μεθάνιο που διοχετεύουν στην ατμόσφαιρα τα συμπαθή ζωντανά είναι χειρότερα για την περιβάλλον από (τα αέρια κάθε ζωντανού είναι πιο βλαβερά για το φαινόμενο του θερμοκηπίου) του ρύπους που θα βγούνε από το… πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου.

Μια πραγματικά χαριτωμένη διαφήμιση…