Βελτιωμένο το εργαλείο της Google που βασίζεται στο λειτουργικό Android. Το νέο Google Translate ανακοίνωσε τη δυνατότητα να μεταφράζει τις λέξεις μας στη γλώσσα που έχουμε επιλέξει και όταν ‘μιλάμε’ στο κινητό και του ‘λέμε’ τι θέλουμε να πούμε, ενώ μετά το κινητό μας αφού έχει κάνει τη μετάφραση αναλαμβάνει να… επικοινωνήσει το ίδιο! – με μια ωραία ρομποτική φωνή…

Αυτό σημαίνει πως μπορείς να ζήσει κοσμοπολίτη μου με αυτή την app επικοινωνείς και από 15 γλώσσες έχεις μετάφραση σε 53 γλώσσες! Καλό…