Είναι ήδη της μόδας: φανταστείτε όμως ένα ‘εύκαμπτο’ LED φωτοβολταϊκό να λειτουργεί και ως… φανάρι!

Η ιδέα τέλεια και μάλιστα μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν κοινό στύλο! Άψογη δουλειά από την ομάδα σχεδιαστών των Gisung Han, Hwanju Jeon & Jaemin Lee.

Τελικά όλα είναι εφικτά για φωτεινά μυαλά…