Μια δουλειά του Fubiz και της Disney είναι αυτές οι όμορφες εικόνες που αποτελούν μέρος αφισών που έχουν τοποθετηθεί παντού στη Γαλλία με την ευκαιρία της προβολής σε 3D ή IMAX 3D του Tron Legacy. Υπάρχει και ανοικτός διαγωνισμός με το ίδιο θέμα αλλά εμείς απολαμβάνουμε τα καρέ…