Στα νέα χαρακτηριστικά πως μπορείς να μεγενθύνεις το κείμενο σε full-screen size οπότε το δείχνεις εύκολα σε όποιον θέλεις να σε… φωτίσει με οδηγίες. Απλά ένα tap στο εικονίδιο ζουμ…

Η app ακόμη έχει όλες τις εφαρμογές της web app, όπως τα αποτελέσματα λεξικού σε μονές λέξεις, πρόσβαση σε ιστορία μεταφράσεων και υποστήριξη για δυτικοποιημένο (romanized) κείμενο για τις γλώσσες όπως Pinyin και Romaji – μη ρωτάτε…

Από 15 γλώσσες εισαγωγή δέχεται η νέα app με μετάφραση σε 50 γλώσσες! Για να μιλήσετε απλά πατάτε το εικονίδιο του μικροφώνου!