Το αποκάλυψε η HP σήμερα.

Το HP Veer smartphone ήταν παρόν σε ειδική εκδήλωση για το νέο λειτουργικό WebOS. Είναι ένα μικροσκοπικό smartphone αφής με τη δύναμη ενός “κανονικού smartphone”, όπως λέει η εταιρία. Το κινητό έχει οθόνη 2.6”, ένα μικροσκοπικό slide-out HP πληκτρολόγιο, GPS ενώ υποστηρίζει Adobe Flash. Τίποτα άλλο για την ώρα…