Είδαν να… ζητάει “αίμα” το αμερικανικό πολιτικό σύστημα οι άνθρωποι της εταιρίας που κατασκευάζει κινητήρες για μαχητικά, Pratt & Whitney και ανακοίνωσαν πως ήρθε σε προφορική συμφωνία ‘κυρίων’ με τους στρατιωτικούς των ΗΠΑ για μια νέα σειρά, την τέταρτη, παραγωγής κινητήρων F135 για το μαχητικό. Αυτοί οι κινητήρες θα δίνουν την απαραίτητη ισχύ στις περισσότερες εκδόσεις του μαχητικού F-35 και θα έχουν 16% μειωμένη τιμή. Ο mr Pratt & Whitney κύριος Warren Boley σημείωσε πως έτσι κόστος θα πέσει (…) στα $10 εκατομμύρια.

Επιπλέον μετά τον.. πανικό που προκάλεσαν και τα διάφορα προβλήματα όπως η κακός θόρυβος – “screech”, ο Boley σημείωσε πως έχει λυθεί και στις τρεις εκδόσεις το πρόβλημα ενώ για την αξιοπιστία η κατασκευάστρια εταιρία δηλώνει 99%.

Η έκδοση του F-35 με τα περισσότερα προβλήματα κινητήρων είναι η F-35B και o Boley σημείωσε πως σε αυτή την έκδοση υπάρχει ετοιμότητα 98%. Χαρακτηριστικά το F-22 έχει τον κινητήρα F119 με αξιοπιστία 98.5%.

Η P&W πάντως εξακολουθεί να δουλεύει πάνω σε προβλήματα αξιοπιστίας για τον F135 με τις βελτιώσεις να ετοιμάζονται για το έκτο και έβδομο ‘πακέτο’ κινητήρων που θα παραχθούν.

Η εταιρία επιπλέον εργάζεται πάνω στον κινητήρα PW9000 που έχει τον συμπιεστή χαμηλής του F135 με έναν πυρήνα από turbo fan κινητήρα. Αυτή η έκδοση ίσως θα δίνει την ισχύ της στο νέο Μη Επανδρωμένο Μαχητικό – Navy Unmanned Carrier Launch Surveillance and Strike aircraft, σύμφωνα με τον Boley.