Για να δούμε λίγο μια περιήγηση στο νέο tablet της RIM επί ευρωπαϊκού εδάφους…