Η σειρά έχει σαν σκοπό τη δημιουργία sub-brand, που όπως είπαμε πιο αναλυτικά, θα έχει την ονομασία BMW i: οικολογία και αποδοτικότητα με το σύνθημα “Born electric.” Στη νέα οικογένεια θα είναι concepts στα οποία η εταιρία εργάζεται από το 2007. Για να δούμε ένα φρέσκο βίντεο…