Η ‘επαυξημένης πραγματικότητας’ διαφήμιση ξεκινά έτσι…

… και συνεχίζει ακόμη πιο πρωτοποριακά έτσι.