Το Giro One είναι ένα σύστημα με ράφια και τραπέζι όπου μπορείς να έχεις τη βιβλιοθήκη σου, να αφήσεις τον καφέ σου και να δείξεις τα αγαπημένα στου εργαλεία. Είναι ωραίος ο τρόπο που διαδρούν τα τμήματα με τον κεντρικό άξονα να ‘κάνει’ τη δουλειά και να ρυθμίζεται το ύψος για όλα τα τμήματα όμορφα. Συμπληρωματικά υπάρχουν και LED λάμπες στην κορυφή. Μια σοφιστικέ και λειτουργική ιδέα…

Ωραίος ο κύριος Juil Kim