Και επίσημα ο ψηφιακός κινηματογράφος με πλήρεις προδιαγραφές. Όπως ανακοίνωσε η Sony τα συστήματα ψηφιακού κινηματογράφου της έχουν ολοκληρώσει μια πλήρη σειρά από δοκιμές συμβατότητας σε όλη τη γκάμα των προδιαγραφών που αιτεί η Digital Cinema Initiatives, LLC (“DCI”).

Το σύστημα ψηφιακού κινηματογράφου της Sony αποτελείται από έναν βιντεοπροβολέα που μπορεί να αποδώσει εικόνα ‘υπερ-υψηλής ευκρίνειας’ (ultra-high-resolution 4K video) Αυτό σημαίνει 8.85 εκατομμύρια pixels, τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το γνωστό μας full HD σήμα.

Ταυτόχρονα στο σύστημα περιλαμβάνεται ένας server για την αποθήκευση και την μεταφορά βίντεο στον προβολέα. Η Sony έχει λάβει την πλήρη DCI Προδιαγραφή με το πλήρες σύστημα “Integrated Projection System”

Η πλήρης πιστοποίηση για… ονειρικό digital cinema:

Η πιστοποίηση DCI Specification αφορά την τυποποιημένη πλέον ανάλυση για ψηφιακούς κινηματογράφους και προβολείς και εστιάζει στην προστασία του περιεχομένου.

Το φορμά της DCI ονομάζετα “Digital Cinema Package” (“DCP”) και περιλαμβάνει κρυπτογράφηση με τον φάκελο DCP να μεταφέρεται μέσω δορυφόρου ή σκληρού δίσκου. Το ‘κλειδί’ κρυπτογράφησης αποκρυπτογραφείται από ένα άλλο κλειδί που βρίσκεται μέσα στο server, από όπου λαμβάνει ο προβολέας εικόνα.

Περιλαμβάνεται και ηλεκτρικό υδατογράφημα – electric watermark (forensic mark) για επιπλέον ‘κλείδωμα’…

Το DCI compliance test για το σύστημα της  Sony έγινε από το πανεπιστήμιο του Keio και αρμόδιο Ειδικό Ινστιτούτο (Research Institute for Digital Media and Content).

… και εμείς γνωρίζουμε πως θέλουμε ΤΕΤΟΙΕΣ αίθουσες στη γειτονιά μας για τα επόμενα blockbuster!