Το συγκεκριμένο είναι το showreel 2011 μιας εταιρίας διαφημιστικής της γαλλικής View με βάση το Παρίσι. Ένα στούντιο με ειδικότητα την τηλεόραση και την εικόνα καναλιών. Δουλειές για το M6, την Peugeot και το Can7al+. Ένα ωραίο HD…

VIEW SHOWREEL 2011 from VIEW on Vimeo.