Είναι η νέα ταυτότητα για το Eurosport, με τα σποτ να βγαίνουν στις 5 Απριλίου. Πρϊόν της Les Telecreateurs, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του κυρίου Sébastien Cannone.

PS: το “bullet time” ζει…

Eurosport | Branding Montage