Όπως σας έχουμε πει ήδη η ιαπωνική κυβέρνηση θα ετοιμάσει να σημεία για ώρες ανάγκης και στέγαση ανάγκης. Το Shigeru Ban’s cardboard σύστημα χωρισμάτων έχει σαν στόχο να βοηθήσει μέσα σε μεγάλους χώρους να δημιουργηθούν διακριτοί χώροι εξαιτίας του σεισμού.  

Απλά χωρίσματα που εύκολα και γρήγορα ‘δομούν’ έναν μεγάλο χώρο, είχαν ετοιμαστεί μετά τον σεισμό στι Niigata το 2004. Ουσιαστικά η Ban μεταμόρφωσε ένα κτίριο της κλασική χαρτονένιας τυπολογίας σε ένα σύστημα που οδηγεί σε τετράγωνα με μήκος πλευρών 180 εκατοστά. Διαφορετικά μεγέθη μπορούν να στηθούν χωρίς εκπαίδευση…